Wyprawka 300 plus – dla kogo i gdzie złożyć wniosek?

Premier Mateusz Morawiecki w Dzień dziecka podpisał rozporządzenie nowego programu 300 plus. Jeszcze w tym roku rodzice otrzymają pieniądze na wyprawkę. Sprawdź, kto może się ubiegać o tę kwotę i w jakich terminach należy złożyć wniosek.

Wyprawka 300 plus:  dla kogo?

Zgodnie z rozporządzeniem wyprawka 300 plus jest przeznaczona dla rodziców na każde dziecko uczące się do ukończenia 18-go roku życia. Wyprawka będzie też wypłacana do 20 roku życia w przypadku kontynuowania rozpoczętej nauki w danej szkole przed ukończeniem 18 lat. W tym przypadku ważna jest ciągłość nauki. W przypadku dzieci niepełnosprawnych próg wiekowy to 24 lata. W przyznawaniu świadczenia nie ma znaczenia kryterium dochodowe.

Wyprawka 300 plus: kto jej nie dostanie?

Program zakłada też wykluczenie pewnych grup dzieci, które nie otrzymają świadczenia. Będzie się tak dziać, jeśli dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej , młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole gdzie instytucja zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie. W przypadku pieczy zastępczej wyprawka 300 plus będzie przysługiwała osobom sprawującym pieczę zastępczą.

Wyprawka 300 plus: terminy i wnioski

Już od 1-go lipca będzie można składać wniosek o wypłatę świadczenia na stronie emp@tia >>. Z kolei od 1-g sierpnia będzie można składać wnioski wydrukowane drogą tradycyjną w urzędzie. Mamy czas na składanie wniosków do 30-go listopada. Będziemy Wam jeszcze o tym przypominać, ale warto zapisać sobie termin składania wniosków już teraz w kalendarzu. Im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej trafi do nas wyprawka 300plus.

Publikacja zaczerpnięta z: doszkoly.familie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *